Bà Rịa – Vũng Tàu: Hướng dẫn phòng, chống dịch Covid-19 trong tình huống thiên tai, bão lũ

12/11/2021 - 10:40 | Văn bản quy phạm pháp luật

Thực hiện theo chỉ đạo của Bộ Y tế tại Văn bản số 8646/BYT-MT ngày 13 tháng 10 năm 2021 và trên cơ sở đề xuất của Sở Nông nghiệp và Phát triến nông thôn tại văn bản số 4092/SNN-PCTT ngày 25 tháng 10 năm 2021 về đề xuất ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo thực hiện hướng dẫn phòng, chống dịch Covid-19 trong tình huống thiên tai, bão lũ, UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương khẩn trương thực hiện một số nhiệm vụ sau:

1. Sở Y tế

- Căn cứ Hướng dẫn của Bộ Y tế tại văn bản nêu trên, khẩn trương xây dựng hướng dẫn “Phòng chống dịch Covid-19 trong tình huống xảy ra thiên tai trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu” trước, trong và sau thiên tai. Đồng thời, triển khai đến các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh được biết và tổ chức thực hiện.

- Xây dựng, kiện toàn bổ sung kế hoạch, phương án bảo đảm an toàn ứng phó thiên tai cho các bệnh viện, các cơ sở y tế và các khu cách ly tập trung.

2. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

- Hướng dẫn, đôn đốc các sở, ngành, địa phương rà soát phương án ứng với các tình huống thiên tai theo từng cấp độ rủi ro thiên tai trong thời gian dịch bệnh Covid- 19 đang diễn biến phức tạp.

- Truyền phát các tin cảnh báo về diễn biến của khí tượng thủy văn, bão, áp thấp nhiệt đới và thời tiết nguy hiểm kịp thời đến các cấp, các ngành và nhân dân chủ động phòng, tránh, ứng phó.

- Tổ chức kiểm tra, kịp thời khắc phục sự cố đảm bảo an toàn tuyệt đối cho các công trình thủy lợi, đê điều, hồ đập xung yếu và các công trình phòng, chống thiên tai trong mùa mưa lũ. Đánh giá công tác vận hành điều tiết nước và mức độ an toàn các hồ chứa nước trên địa bàn quản lý, thường xuyên theo dõi mực nước tại các hồ chứa thủy lợi để có phương án tích nước hợp lý, chủ động điều tiết phù hợp, để đảm bảo an toàn công trình và hạn chế ngập lụt cho vùng hạ du.

3. Bộ chỉ huy: Quân sự tỉnh, Bộ đội Biên phòng tỉnh; Công an tỉnh

Rà soát, cập nhật phương án sẵn sàng lực lượng, phương tiện, phối hợp với các cơ quan chức năng đảm bảo an ninh trật tự, an toàn các khu vực bị thiên tai nhất là các khu vực sơ tán dân đi, đến khi xảy ra thiên tai; bảo quản phương tiện, trang thiết bị; sẵn sàng lực lượng hỗ trợ địa phương sơ tán nhân dân, phối hợp thực hiện nhiệm vụ cứu hộ cún nạn khi có yêu cầu.

4. Các sở, ban, ngành

Theo chức năng, nhiệm vụ được giao có trách nhiệm chỉ đạo, thực hiện tốt công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai trong phạm vi quản lý theo chỉ đạo của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh - Trưởng Ban chỉ huy Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh. Thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của ủy ban nhân dân tỉnh tại văn bản số 5367/UBND-VP ngày 19/5/2021 về việc triển khai thực hiện nhiệm vụ phòng, chống thiên tai trước mùa mưa bão năm 2021; Quyết định số 1929/QĐ-UBND ngày 16/07/2021 phê duyệt Kế hoạch Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2021 trong tình hình dịch bệnh Coivd-19 và văn bản số 13353/UBND-VP ngày 22/9/2021 về việc triển khai Công điện số 1107/CĐ-TTg ngày 31/8/2021 của Thủ tướng Chính phủ sẵn sàng ứng phó với thiên tai trên địa bàn tỉnh.

5. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố

- Thường xuyên, theo dõi các bản tin cảnh báo, dự báo thiên tai, thời tiết và diễn biến dịch bệnh Covid qua các phương tiện thông tin đại chúng, email công vụ của đơn vị và các kênh chính thức của Ban chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiêm cứu nạn tỉnh (website “sonnptnt.baria-vungtau.gov.vn”; nhóm Zalo “Thường trực Phòng, chống thiên tai tỉnh BRVT”; trang Facebook “Thông tin Phòng, chống thiên tại Bà Rịa - Vũng Tàu ”) để thông báo, hướng dẫn kịp thời cho các cấp chính quyền, nhân dân chủ động phòng tránh, ứng phó đảm bảo an toàn.

- Rà soát và xây dựng kế hoạch thực hiện Phòng chống dịch Covid-19 trong tình huống xảy ra thiên tai, bão lũ trên địa bàn quản lý theo hướng dẫn của Bộ Y tế và Sở Y tế. Đặc biệt là công tác sơ tán người dân, công tác chuẩn bị vật tư trang thiết bị, phương tiện, nhân lực sẵn sàng ứng phó với phòng chống dịch trong tình huống xảy ra thiên tai.

Nguyễn Bình