Bà Rịa – Vũng Tàu chỉ đạo xử lý các vấn đề tồn tại liên quan đến thiết bị giám sát hành trình trên tàu cá

09/08/2022 - 11:25 | Tin tức, sự kiện trong tỉnh

Thực hiện văn bản số 4299/BNN-TCTS ngày 05/7/2022 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc xử lý các vấn đề tồn tại liên quan đến thiết bị giám sát hành trình trên tàu cá;Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đề nghị các sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, đơn vị liên quan tập trung thực hiện một số nội dung trọng tâm sau:

1. Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố

-Tăng cường công tác tuyên truyền cho ngư dân các quy định về việc lắp đặt, sử dụng thiết bị giám sát hành trình trên tàu cá, các quy định về xử phạt vi phạm hành chính về giám sát hành trình tàu cá.

- Tiếp tục thực hiện nghiêm Quy chế quản lý, khai thác, sử dụng, xử lý thông tin dữ liệu giám sát tàu cá tỉnh theo Quyết định số 25/2021/QĐ-UBND ngày 19/12/2021 của UBND tỉnh.

2. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

- Phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương hoàn thành việc lắp đặt thiết bị giám sát hành trình trên tàu cá theo quy định; Rà soát và xác thực thông tin tàu cá từ 15 mét trở lên đã lắp đặt thiết bị giám sát hành trình trên hệ thống để thống nhất thông tin giữa lắp đặt thực tế và hiển thị trên hệ thống giám sát tàu cá của Tổng cục Thủy sản.

­          -Báo cáo kết quả xử lý tàu cá bị mất kết nối trên biển cho Tổng cục thủy sản khi nhận được Thông báo tàu cá vi phạm cho đến khi kết thúc vụ việc.

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm soát nghề cá tại các cảng cá trong việc sử dụng hệ thống giám sát tàu cá để kiểm tra xuất, nhập bến, truy xuất nguồn gốc; xử lý vi phạm hành chính liên quan đến tàu cá vi phạm quy định về thiết bị giám sát hành trình để đủ sức răn đe.

- Chủ trì, phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông, Công an tỉnh thành lập đoàn liên ngành thường xuyên kiểm tra việc chấp hànhcủa ngư dân, doanh nghiệp liên quan tới thiết bị giám sát hành trình, chủ thể nào thực hiện không nghiêm túc cần có biện pháp xử lý triệt để.

3. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh:Chỉ đạo các Đồn, Trạm biên phòng kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ các tàu cá trước khi xuất bến. Kiên quyết không cho xuất bến đối với các trường hợp: tàu cá chưa lắp thiết bị giám sát hành trình, đã lắp nhưng không có tín hiệu giám sát hành trình trên hệ thống, thiết bị giám sát hành trình không có niêm phong kẹp chì theo quy định.

4. UBND các huyện, thành phố ven biển:Rà soát, xác định rõ vị trí hiện nay các tàu chưa lắp đặt thiết bị giám sát hành trình (chủ tàu báo nằm bờ, chờ bán, lên ụ sửa chữa...), giám sát quản lý và báo cáo hàng tháng (có bằng chứng cụ thể bằng hình ảnh) về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (qua Chi cục Thủy sản) để tổng hợp, báo cáo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

5. Các tổ chức quản lý cảng cá trên địa bàn tỉnh:Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát nghề cá tại cảng trong việc sử dụng hệ thống giám sát tàu cá để kiểm tra xuất, nhập bến, truy xuất nguồn gốc; kiên quyết không cho tàu cá xuất bến đối với các trường hợp tàu cá không có tín hiệu giám sát hành trình trên hệ thống, thiết bị không có niêm phong kẹp chì hoặc bị hỏng. Khi phát hiện tàu cá vi phạm phải thông báo Văn phòng đại diện kiểm tra, kiểm soát nghề cá tại cảng để tổ chức kiểm tra, xử lý đối với các phương tiện có hành vi vi phạm

6. Các đơn vị cung cấp thiết bị giám sát hành trình tàu cá trên địa bàn tỉnh:

- Khẩn trương khắc phục triệt để những tồn tại theo chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho ngư dân thực hiện quy định pháp luật khi khai thác trên biển và phòng chống khai thác IUU.

- Phối hợp Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các cơ quan, đơn vị có liên quan xác định nguyên nhân mất kết nối trên biển hàng ngày và có trách nhiệm hỗ trợ ngư dân kịp thời trong việc khắc phục sự cố của thiết bị do đơn vị mình cung cấp.

- Rà soát và cập nhật (đối với các tàu đã lắp đặt) các trường thông tin tàu cá vào hệ thống GSTC Tổng cục Thủy sản theo các thông tin, dữ liệu được quy định mẫu KT01, Nghị định số 26/2019/NĐ-CP, đặc biệt lưu ý chuẩn hóa các thông tin về chủ tàu, số điện thoại chủ tàu, chiều dài tàu, nghề nghiệp. Đối với những tàu lắp đặt mới phải có xác nhận của Chi cục Thủy sản vào tờ khai mẫu KT.01.

- Thực hiện nghiêm việc lắp đặt, thay thế, sửa chữa, bảo dưỡng, kẹp chì lại thiết bị theo đúng quy định, báo cáo Chi cục thủy sản. Tất cả các thiết bị sau khi lắp đặt, kẹp chì đều phải chụp ảnh lưu trữ phục vụ công tác quản lý và xử lý vi phạm. Trường hợp không báo cáo trước khi thực hiện việc lắp đặt, sửa chữa, thay thế, nhà cung cấp chịu trách nhiệm theo quy định.

- Các đơn vị cung cấp thiết bị khẩn trương rà soát mẫu kẹp chì đảm bảo chất lượng khi hoạt động trong môi trường biển, báo cáo mã kẹp chì cho từng thiết bị và số đăng ký tàu để cập nhật vào cơ sở dữ liệu giám sát tàu cá. Thực hiện nghiêm việc báo cáo thông tin cho Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (qua Chi cục Thủy sản) khi tháo lắp thiết bị và thay thế mã kẹp chì, đảm bảo mỗi số đăng ký tàu chỉ có một mã nhận dạng thiết bị và một mã kẹp chì duy nhất. Tuyệt đối không cấp kẹp chì dự phòng cho chủ tàu.

- Tổng hợp số lượng các tàu đã lắp thiết bị nhưng ngưng sử dụng dịch vụ vệ tinh và thông báo định kỳ vào ngày 20 hàng tháng về Tổng cục Thủy sản và các Chi cục Thủy sản có tàu lắp thiết bị để phục vụ quản lý.

- Cung cấp cho Tổng cục Thủy sản và Chi cục Thủy sản quy trình nội bộ của nhà cung cấp về lắp đặt, thay thế, bảo dưỡng, sửa chữa và cập nhật thông tin vào hệ thống để kiểm soát; cung cấp đường dây nóng cho Tổng cục Thủy sản, công khai trên website Tổng cục Thủy sản để kịp thời xử lý các tình huống.

- Rà soát toàn bộ các tài khoản truy cập phần mềm nhà cung cấp đã cấp cho các tổ chức cá nhân để báo cáo Tổng cục Thủy sản. Không cấp tài khoản truy cập, APP cho chủ tàu khi chưa được sự đồng ý của Tổng cục Thủy sản để đảm bảo bảo mật.

- Tiếp tục thực hiện nghiêm các quy định về quản lý, khai thác, sử dụng, xử lý thông tin dữ liệu và quy trình lắp đặt, tháo gỡ thiết bị giám sát hành trình tàu cá theo Quyết định số 25/2021/QĐ-UBND ngày 19/12/2021 của UBND tỉnh và Quyết định số 130/QĐ-SNN ngày 12/4/2021 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Kim Khánh