Bà Rịa – Vũng Tàu: Ban hành kế hoạch hỗ trợ đưa lao động trẻ về làm việc tại tổ chức kinh tế tập thể

05/01/2024 - 08:22 | Văn bản quy phạm pháp luật

Nhằm triển khai có hiệu quả Nghị quyết số 12/2023/NQ-HĐND ngày 24/8/2023 của HĐND về việc đưa lao động trẻ có trình độ về làm việc tại các tổ chức kinh tế tập thể. Qua đó, nâng cao năng lực quản lý và điều hành hoạt động của các tổ chức kinh tế tập thể hướng đến duy trì, củng cố và nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ chức kinh tế tập thể,góp phần thúc đẩy phát triển sản xuất nâng cao thu nhập cho người dân, đặc biệt các xã xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh.

1. Đối tượng: Lao động trẻ tốt nghiệp cao đẳng, đại học, sau đại học về làm việc tại liên hiệp hợp tác xã, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh trong độ tuổi không quá 35 tuổi đối với nữ và không quá 40 tuổi đối với nam.

2. Điều kiện hỗ trợ: Các hợp tác xã được hỗ trợ đảm bảo đáp ứng các điều kiện: Tổ chức và hoạt động theo Luật Hợp tác xã trên địa bàn tỉnh; có văn bản đề nghị được tuyển dụng lao động có trình độ chuyên môn phù hợp với nhu cầu vị trí việc làm của hợp tác xã; Phương án sản xuất kinh doanh theo Phụ lục I-2 kèm theo Thông tư số 07/2019/TT-BKHĐT ngày 08/4/2019; Phương án sử dụng lao động trẻ dự kiến tuyển dụng về làm việc cho hợp tác xã phù hợp với vị trí tuyển dụng; hoạt động liên kết gắn với sản xuất của và tiêu thụ sản phẩm thuộc một trong hai trường hợp hoặc là sản xuất theo hợp đồng của doanh nghiệp, tham gia trong chuỗi giá trị nông sản an toàn, chất lượng cao hoặc xây dựng vùng nguyên liệu phục vụ chế biến hoặc xuất khẩu hoặc áp dụng công nghệ tiên tiến hoặc công nghệ cao hoặc các tiêu chuẩn, quy chuẩn để sản xuất nông sản an toàn, bền vững, bảo vệ môi trường; và đóng BHXH, BHYT, BHTN cho lao động làm việc tại hợp tác xã.

3. Tiêu chuẩn lựa chọn lao động trẻ để thực hiện hỗ trợ: Việc tuyển chọn và tuyển dụng lao động trẻ do hợp tác xã tự chủ và quyết định lưu ý một vài tiêu chuẩn như có phẩm chất đạo đức tốt; tinh thần trách nhiệm, năng động và sáng tạo; tuân thủ quy chế làm việc của hợp tác xã; có sức khoẻ đảm bảo thực hiện tốt nhiệm vụ theo vị trí hợp đồng lao động; trình độ cao đẳng, đại học, sau đại học về chuyên ngành kinh tế, kế toán, quản trị doanh nghiệp hoặc chuyên ngành về nông, lâm nghiệp và thủy sản,... phù hợp với nhu cầu vị trí việc làm của hợp tác xã; có khả năng tham mưu tốt cho Hội đồng quản trị hợp tác xã trong việc xây dựng và triển khai phương án, kế hoạch sản xuất, kinh doanh hiệu quả; cam kết bằng văn bản làm việc tại hợp tác xã trong thời gian tối thiểu 03 năm, ưu tiên lao động trẻ là con, em trong thành viên HTX, sống ở địa phương, người dân tộc thiểu số, vùng đặc biệt khó khăn nhưng đảm bảo đáp ứng về năng lực, trình độ.

4. Mức chi hỗ trợ: Mức hỗ trợ cho 01 lao động = (bằng) 2,0 lần mức lương tối thiểu vùng x (nhân) 01 lao động x (nhân) 01 tháng. Trường hợp mức lương tối thiểu vùng có, thay đổi thì áp dụng theo quy định hiện hành; Các khoản phải trích nộp theo quy định của pháp luật hiện hành do hợp tác xã và người lao động chi trả theo quy định.

5. Số lượng lao động, thời gian dự kiến hỗ trợ: Số lượng lao động dự kiến hỗ trợ: 56 lao động; Thời gian thực hiện: kể từ ngày ký kết hợp đồng lao động đến hết ngày 31/12/2025. Áp dụng đối với hợp đồng lao động ký từ ngày 05/9/2023 trở đi.

        Lài Nguyễn – Chi cục phát triển nông thôn