Bà Rịa – Vũng Tàu: 4 doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực Nông nghiệp đạt doanh nghiệp xuất khẩu uy tín năm 2022

03/01/2024 - 08:41 | Thông tin doanh nghiệp cần biết

Bộ Công thương vừa ban hành Quyết định số 3235/QĐ-BCT phê duyệt và công bố danh sách “DN xuất khẩu uy tín” năm 2022. Theo đó, Bộ Công thương công nhận 274 DN xuất khẩu uy tín năm 2022.

Trước đó, Bộ Công thương đã phối hợp với các bộ, ngành, hiệp hội ngành hàng, Sở Công thương tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các cơ quan hữu quan lựa chọn, tổng hợp và đăng tải danh sách sơ tuyển “doanh nghiệp xuất khẩu uy tín” năm 2022 trên Cổng Thông tin điện tử của Bộ Công thương để tham khảo ý kiến công luận. Danh sách “doanh nghiệp xuất khẩu uy tín” được tổng hợp và công bố trên cơ sở xét chọn và đề xuất của các cơ quan hữu quan, theo tiêu chí do Bộ Công thương quy định về mức kim ngạch xuất khẩu tối thiểu, về uy tín trong kinh doanh đối với bạn hàng nước ngoài, về việc chấp hành nghĩa vụ đối với Nhà nước trong lĩnh vực: hải quan, thuế, môi trường….


Sản xuất thủy sản tại Công ty CP Chế biến xuất nhập khẩu thủy sản tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu (Baseafood)


Trong 274 doanh nghiệp được công nhận doanh nghiệp xuất khẩu uy tín năm 2022 do Bộ Công thương vừa công bố, Bà Rịa-Vũng Tàu có 4 DN được công nhận danh hiệu này. Đây là các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xuất khẩu thủy sản và hạt điều gồm: Công ty CP Hải Việt, Công ty CP Chế biến xuất nhập khẩu thủy sản tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu (Baseafood), Công ty TNHH Cao Phát, Công ty TNHH Thảo Nguyên.

Theo các tiêu chí xét chọn doanh nghiệp xuất khẩu uy tín năm 2022, các doanh nghiệp phải bảo đảm các điều kiện, gồm: DN xuất khẩu trực tiếp và có lãi trong năm 2022; không vi phạm pháp luật Việt Nam, không bị các đối tác trong và ngoài nước khiếu kiện về thực hiện nghĩa vụ hợp đồng, thực hiện nghiêm túc hợp đồng xuất khẩu; hoàn thành các nghĩa vụ về thuế đối với Nhà nước. Đồng thời, có kim ngạch xuất khẩu năm 2022 đối với từng nhóm hàng, mặt hàng đạt mức tối thiểu theo quy định.

Thảo Nguyên