ASEAN – Thị trường xuất khẩu tôm tiềm năng

03/07/2019 - 06:59 | Giá cả, thông tin thị trường

ASEAN là thị trường tiềm năng của tôm Việt Nam do giá trị xuất khẩu sang thị trường này khá ổn định trong những năm gần đây. Mặc dù ASEAN chỉ đứng thứ 8 về nhập khẩu tôm từ Việt Nam, nhưng ASEAN được đánh giá là thị trường tiềm năng của tôm Việt Nam do giá trị xuất khẩu từ Việt Nam sang thị trường này khá ổn định. Bên cạnh đó, doanh nghiệp xuất khẩu tôm sang thị trường này cũng được hưởng những ưu đãi từ Khu vực Mậu dịch Tự do ASEAN (AFTA) và những Hiệp định liên quan.

Tôm là nhóm sản phẩm chiếm tỷ trọng lớn thứ 3 trong tổng xuất khẩu thủy sản sang thị trường ASEAN. Từ 2015 đến 2018, xuất khẩu tôm sang thị trường này có xu hướng tăng với giá trị xuất khẩu năm sau cao hơn năm trước. Năm 2019, xuất khẩu tôm Việt Nam sang thị trường ASEAN có xu hướng giảm theo xu hướng giảm chung của tổng xuất khẩu tôm Việt Nam đến các thị trường (do giá tôm thế giới giảm trong bối cảnh nguồn cung tăng). Tuy nhiên, tốc độ giảm ở mức thấp hơn so với mức giảm sâu của các thị trường nhập khẩu chính khác. Quý I/2019, xuất khẩu tôm Việt Nam sang ASEAN đạt 12,7 triệu USD, giảm 10,5% so với cùng kỳ năm 2018. Hiện ASEAN đang là thị trường nhập khẩu tôm đứng thứ 8 của Việt Nam, chiếm 2,1% tổng giá trị xuất khẩu tôm Việt Nam đến các thị trường.

          

             Từ 2015 đến 2018, xuất khẩu tôm sang thị trường này có xu hướng tăng với

                              giá trị xuất khẩu năm sau cao hơn năm trước

 

Singapore, Phillipines, Malaysia và Thái Lan lần lượt là những thị trường nhập khẩu lớn nhất của tôm Việt Nam trong khối ASEAN. Trong quý 1/2019, Singapore là thị trường nhập khẩu lớn nhất tôm Việt Nam trong khối, chiếm thị phần 58% tổng giá trị xuất khẩu tôm Việt Nam sang ASEAN, Phillipines đứng thứ 2 chiếm 20%, tiếp đó Malaysia và Thái Lan lần lượt chiếm 20% và 13%. Trong 4 thị trường nhập khẩu chính tôm Việt Nam trong khối ASEAN, Phillipines và Thái Lan mặc dù không phải là thị trường nhập khẩu lớn nhất nhưng giá trị xuất khẩu tôm Việt Nam sang các thị trường này trong những năm gần đây khá ổn định và có xu hướng tăng.

Trong cơ cấu sản phẩm tôm Việt Nam xuất khẩu sang ASEAN, tôm chân trắng chiếm tỷ trọng cao nhất 56%, tôm sú chiếm 30%, còn lại là tôm biển. Về quy cách sản phẩm tôm xuất khẩu sang ASEAN, Việt Nam chủ yếu xuất khẩu tôm tươi/sống/đông lạnh (HS 03) sang thị trường này. Giá trị xuất khẩu mặt hàng này chiếm 58% tổng giá trị các sản phẩm tôm xuất khẩu sang ASEAN (nguồn số liệu được lấy từ Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam)

BCTMNS