70/103 hộ chăn nuôi tại xã Long Mỹ (huyện Đất Đỏ) tham dự hội thảo khoa học nâng cao năng suất, giảm thiểu ô nhiễm môi trường và xây dựng cơ sở an toàn dịch bệnh.

05/09/2022 - 14:55 | Tin tức, sự kiện trong tỉnh

Với mục đích nâng cao hiểu biết cho người chăn nuôi, áp dụng những kỹ thuật chăn nuôi tiên tiến nhằm giải quyết những khó khăn gặp phải trong sản xuất trên cơ sở cân bằng hệ sinh thái, bảo vệ đàn vật nuôi và sức khỏe con người đồng thời xây dựng thành công cơ sở an toàn dịch bệnh động vật cấp xã đối với bệnh Cúm gia cầm trên vịt tại xã Long Mỹ, dưới sự hỗ trợ của Công ty TNHH Kemin Việt Nam, ngày 31/8/2022, Chi cục Chăn nuôi và Thú y đã tổ chức hội thảo khoa học kỹ thuật về “Nâng cao năng suất, giảm thiểu ô nhiễm môi trường và hướng dẫn xây dựng cơ sở an toàn dịch bệnh đối với bệnh Cúm gia cầm”.

Tham dự hội thảo, các đại biểu là chủ các cơ sở chăn nuôi vịt tại địa bàn xã Long Mỹ đã được cán bộ Chi cục Chăn nuôi và Thú y và Bà Nguyễn Thị Thanh Tịnh, Giám đốc Kỹ thuật, Công ty TNHH Kemin Việt Nam trình bày các nội dung về hiện trạng chăn nuôi vịt, phổ biến các quy định về điều kiện chăn nuôi, phòng chống dịch bệnh và hướng dẫn quy trình chăn nuôi, trong đó chú trọng đến các giải pháp góp phần nâng cao năng suất, giảm thiểu ô nhiễm môi trường trong chăn nuôi vịt.

Được biết, Long Mỹ là địa phương đứng thứ 2 trên địa bàn huyện Đất Đỏ, sau xã Phước Hội có tổng đàn vịt đẻ trứng lớn, với tổng cộng gần 325.000 con. Tuy nhiên, phương thức chăn nuôi chủ yếu mang tính chất tận dụng, phân tán, kỹ thuật chăn nuôi phần lớn dựa vào kinh nghiệm, cơ sở chăn nuôi còn nhiều hạn chế về hạ tầng, xử lý chất thải chăn nuôi dẫn đến chất lượng sản phẩm chưa cao, thiếu ổn định và tiềm ẩn nguy cơ dịch bệnh là những khó khăn lớn nhất của các hộ chăn nuôi vịt tại đây.

Việc xây dựng thành công cơ sở an toàn dịch bệnh trên địa bàn xã Long Mỹ sẽ nâng tổng số cơ sở an toàn dịch bệnh cấp xã trên địa bàn tỉnh lên 10 cơ sở và là cơ sở an toàn dịch bệnh thứ 2 được chứng nhận an toàn dịch bệnh đối với bệnh Cúm gia cầm trên vịt. Trong thời gian tới, Chi cục Chăn nuôi và Thú y sẽ phối hợp với các ban, ngành tại địa phương hướng dẫn các nội dung chuyên môn và đặc biệt là hỗ trợ cho người chăn nuôi vịt trên địa bàn xã Long Mỹ giải quyết những khó khăn gặp phải trong quá trình chăn nuôi để ổn định năng suất, giảm thiểu ô nhiễm môi trường qua đó nâng cao giá trị cho sản phẩm trứng và ổn định thu nhập cho người chăn nuôi./.

Thịnh Đức Minh

Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu