5 ngành hàng xuất khẩu đạt trên 1 tỷ USD

12/05/2022 - 09:40 | Giá cả, thông tin thị trường

Thông tin từ Bộ Nông nghiệp và PTNT ngày 04/5/2022 cho biết, 4 tháng đã qua của năm 2022, tổng kim ngạch xuất khẩu nông sản đạt khoảng 17,9 tỷ USD, tăng 15,6% so với cùng kỳ năm 2021, qua đó giúp ngành nông nghiệp xuất siêu gần 4 tỷ USD kể từ đầu năm 2022.

Xuất khẩu nhóm nông sản chính vẫn chiếm tỷ trọng lớn với trên 7,4 tỷ USD, tăng 10,5%; lâm sản chính đạt gần 5,9 tỷ USD, tăng 4,9%; thủy sản ước đạt gần 3,6 tỷ USD, tăng 43,7% so với số liệu ghi nhận của 4 tháng đầu năm 2021. Riêng lĩnh vực chăn nuôi ước đạt 105,4 triệu USD, giảm 19% so với cùng kỳ năm 2021.

Theo Bộ NN&PTNT, 4 tháng đầu năm 2022 đã có 5 sản phẩm/nhóm sản phẩm có giá trị xuất khẩu đạt trên 1 tỷ USD (cà phê, gạo, nhóm rau quả, tôm, sản phẩm gỗ). Một số mặt hàng đạt giá trị xuất khẩu cao hơn so với cùng kỳ như: Cà phê, cao su, hồ tiêu, sắn và các sản phẩm từ sắn, cá tra, tôm, gỗ và các sản phẩm gỗ.

Cụ thể: Giá trị xuất khẩu cà phê đạt gần 1,7 tỷ USD (tăng 59,4%); cao su đạt khoảng 869 triệu USD (tăng 10,9%); hồ tiêu khoảng 367 triệu USD (tăng 29,6%); sắn và sản phẩm sắn đạt 574 triệu USD (tăng 29,5%), cá tra đạt 894 triệu USD (tăng 89,6%), tôm đạt trên 1,3 tỷ USD (tăng 38,6%), gỗ và sản phẩm gỗ đạt gần 5,5 tỷ USD (tăng 4,5%); mây, tre, cói thảm đạt 339 triệu USD (tăng 22,7%).

                                                                             VTH