2 loại phí, lệ phí trong chăn nuôi và thú y được giảm kể từ ngày 01/7/2023

03/07/2023 - 10:54 | Thông tin doanh nghiệp cần biết

Ngày 29/6/2023, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 44/2023/TT-BTC Quy định mức thu một số khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ người dân và doanh nghiệp.

Theo đó, 36 loại phí, lệ phí được giảm từ 10-50%, trong đó 21 khoản phí, lệ phí được giảm tới 50% nhằm hỗ trợ người dân và doanh nghiệp.

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 01/7/2023 đến hết ngày 31/12/2023.

Đối với phí trong chăn nuôi, áp dụng mức thu bằng 50% mức thu phí quy định tại Biểu mức thu phí trong chăn nuôi ban hành theo Thông tư 24/2021/TT-BTC ngày 31/3/2021 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong chăn nuôi.

Đối với lệ phí cấp giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật trên cạn; thủy sản nhập khẩu, quá cảnh, tạm nhập tái xuất (gồm kho ngoại quan), chuyển cửa khẩu; Lệ phí cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ thú y và Phí kiểm dịch động vật (kiểm tra lâm sàng gia cầm), áp dụng mức thu bằng 50% mức thu phí quy định tại điểm 1, 2 Mục I và điểm 1.4 Mục III Biểu phí, lệ phí trong công tác thú y ban hành theo Thông tư 101/2020/TT-BTC ngày 23/11/2020 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong công tác thú y.

Cụ thể như sau:

TT

Tên phí, lệ phí

ĐVT

Mức thu cũ (đ)

Mức thu theo Thông tư số 44 (đ)

1

Phí trong chăn nuôi

 

Thẩm định cấp giấy phép nhập khẩu thức ăn chăn nuôi chưa được công bố thông tin trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để nuôi thích nghi, nghiên cứu, khảo nghiệm, mẫu phân tích, sản xuất gia công nhằm mục đích xuất khẩu

01 sản phẩm/mục đích/lần

350.000

175.000

 

Thẩm định cấp giấy phép trao đổi nguồn gen giống vật nuôi quý, hiếm để phục vụ nghiên cứu, chọn, tạo dòng, giống vật nuôi mới và sản xuất, kinh doanh

01 nguồn gen/lần

850.000

425.000

 

Thẩm định cấp giấy phép nhập khẩu lần đầu đực giống, tinh, phối giống gia súc

01 giống/lần

250.000

125.000

 

Thẩm định cấp giấy phép xuất khẩu giống vật nuôi, sản phẩm giống vật nuôi trong Danh mục giống vật nuôi cấm xuất khẩu phục vụ nghiên cứu khoa học, triển lãm, quảng cáo

01 giống/lần

850.000

425.000

 

Thẩm định cấp giấy chứng nhận thức ăn chăn nuôi lưu hành tự do tại Việt Nam

01 sản phẩm/lần

350.000

175.000

 

Công nhận dòng, giống vật nuôi mới

01 dòng, giống/lần

750.000

375.000

 

Thẩm định cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất thức ăn chăn nuôi (trường hợp phải đánh giá điều kiện thực tế)

01 cơ sở/lần

5.700.000

2.850.000

 

Thẩm định cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất thức ăn chăn nuôi (trường hợp không đánh giá điều kiện thực tế)

- Thẩm định lần đầu

-   Thẩm định cấp lại

01 cơ sở/lần

1.600.000

250.000

800.000

125.000

 

Thẩm định đánh giá giám sát duy trì điều kiện sản xuất thức ăn chăn nuôi

- Cục Chăn nuôi thẩm định

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thẩm định

01 cơ sở/lần

4.300.000

1.500.000

2.150.000

750.000

 

Thẩm định để cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện chăn nuôi trang trại quy mô lớn

- Thẩm định lần đầu

-   Thẩm định cấp lại

-  Thẩm định đánh giá giám sát duy trì

01 cơ sở/lần

2.300.000

250.000

1.500.000

1.150.000

125.000

750.000

 

Thẩm định để cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chứng nhận lĩnh vực chăn nuôi

-   Thẩm định cấp lần đầu, sửa đổi, bổ sung

-   Thẩm định cấp lại

01 cơ sở/lần

630.000

250.000

315.000

125.000

 

Thẩm định để cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động thử nghiệm lĩnh vực chăn nuôi

-   Thẩm định cấp lần đầu, sửa đổi, bổ sung

-   Thẩm định cấp lại

01 cơ sở/lần

630.000

250.000

315.000

125.000

 

Thẩm định chỉ định, thừa nhận phòng thử nghiệm lĩnh vực chăn nuôi

01 phòng/lần

5.900.000

2.950.000

 

Thẩm định thay đổi, bổ sung phạm vi, lĩnh vực chỉ định của phòng thử nghiệm lĩnh vực chăn nuôi (trường hợp không đánh giá điều kiện thực tế)

01 phòng/lần

1.200.000

600.000

 

Thẩm định thay đổi, bổ sung phạm vi, lĩnh vực chỉ định của phòng thử nghiệm lĩnh vực chăn nuôi (trường hợp có đánh giá điều kiện thực tế)

01 phòng/lần

5.900.000

2.950.000

 

Thẩm định cấp lại quyết định chỉ định phòng thử nghiệm lĩnh vực chăn nuôi

01 phòng/lần

250.000

125.000

II

Lệ phí trong công tác thú y

 

Lệ phí cấp giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật trên cạn; thủy sản nhập khẩu, quá cảnh, tạm nhập tái xuất (gồm kho ngoại quan), chuyển cửa khẩu

Lần

40.000

20.000

 

Lệ phí cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ thú y

Lần

50.000

25.000

 

Phí kiểm dịch động vật (kiểm tra lâm sàng gia cầm)

Xe ô tô/xe chuyên dụng

35.000

17.500


Thịnh Đức Minh

Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu