100% cơ sở sản xuất, kinh doanh giống chấp hành nghiêm các quy định về phòng chống dịch và kiểm dịch vận chuyển, lưu giữ giống thủy sản.

16/12/2021 - 15:08 | Tin tức, sự kiện trong tỉnh

Từ ngày 16/11/2021 đến ngày 02/12/2021, Đoàn kiểm tra của Chi cục Chăn nuôi và Thú y đã tiến hành kiểm tra 30 cơ sở sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu giống thủy sản trên địa bàn các huyện Xuyên Mộc, Long Điền, Đất Đỏ và Thành phố Vũng Tàu.

Hiện nay trên địa bàn tỉnh, tôm sú và tôm thẻ chân trắng là 2 đối tượng sản xuất giống chính; một số cơ sở sản xuất các loại cá biển giống như cá Chẽm, cá Mú và cá Bớp và hình thành một số trại giống cá biển chuyên sản xuất, cung cấp cho các hộ nuôi trong khu vực. Đã có 49 cơ sở được Chi cục Thủy sản cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, ương dưỡng giống thủy sản. Do nhiều nguyên nhân khác nhau đã ảnh hưởng đến khả năng đầu tư nâng cấp cơ sở hạ tầng và đặc biệt trong năm 2021, việc lưu thông buôn bán bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 và giá cả xuống thấp nên đa số các cơ sở sản xuất giống trên địa bàn tỉnh đã xuống cấp hoặc ngưng hoạt động rất nhiều.

Công tác kiểm tra tập trung vào các nội dung như Kiểm tra việc chấp hành các quy định về phòng, chống dịch; kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật thủy sản vận chuyển ra khỏi địa bàn cấp tỉnh; Kiểm tra hồ sơ pháp lý, giấy chứng nhận kiểm dịch nhập khẩu tại các cơ sở ương nuôi cách ly, nhập khẩu động vật thủy sản làm giống; các điểm mua bán, địa điểm tập trung để kiểm dịch thủy sản và sản phẩm thủy sản; Kiểm tra, hướng dẫn các quy định đối với việc sản xuất, kinh doanh và ương dưỡng giống thủy sản.

Qua kiểm tra, đa số các cơ sở đã chấp hành tốt quy định về kiểm dịch giống khi xuất bán ra khỏi tỉnh và thực hiện tốt các quy định về phòng, chống dịch bệnh động vật như thực hiện giám sát mầm bệnh chủ động, quan trắc môi trường, thu thập thông tin bệnh, thông tin hoạt động nuôi trồng thủy sản kết hợp với thông tin, tuyên truyền và lấy mẫu giám sát dịch bệnh chủ động do Chi cục Chăn nuôi và Thú y tiến hành. Đoàn kiểm tra nhắc nhở các cơ sở cần chấn chỉnh việc ghi chép và lưu trữ các giấy tờ theo đúng quy định và hướng dẫn các biểu mẫu, thủ tục các cơ sở chưa đăng ký xin cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện nhanh chóng thực hiện. Chi cục Chăn nuôi và Thú y đánh giá cao việc chấp hành các quy định về phòng chống dịch và kiểm dịch vận chuyển của các cơ sở sản xuất, kinh doanh giống thủy sản và đề nghị các cơ sở tiếp tục duy trì thực hiện công tác này.

Trong năm 2021, Chi cục đã thực hiện cấp giấy chứng nhận kiểm dịch vận chuyển động vật thủy sản cho 4.300 lô hàng, bao gồm: Tôm thẻ là 2.800.000.000 con, Tôm sú là 1.100.000.000 con, Nau thẻ là 2.110.842.000 con, Tôm càng xanh là 59.260.000 con, Cá Chẽm là 3.500.000 con, Cá Hồng Mỹ là 115.000 con, Cá Bớp là 60.000 con, Cá Mú là 160.00000 con, Cua 8.000 con. Công ty cổ phần chăn nuôi C.P Việt Nam, Công ty TNHH thủy sản Đại Dương và HTX Thành Phát là 3 đơn vị thực hiện tốt việc khai báo kiểm dịch giống thủy sản xuất tỉnh.

Chi cục Chăn nuôi và Thú y