Thông báo: Dừng tổ chức Hội chợ Công thương “Bà Rịa - Vũng Tàu, 30 năm hội nhập và phát triển”.

16/07/2021 - 08:26

Thực hiện Công văn số 2464/SNN-PTNT ngày 12/7/2021 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc dừng tổ chức Hội chợ Công thương Bà Rịa - Vũng Tàu, 30 năm hội nhập và phát triển.

Căn cứ Kế hoạch số 51/KH-UBND ngày 23/3/2021 của UBND tỉnh về Kế hoạch tổ chức Hội chợ Công thương “Bà Rịa – Vũng Tàu, 30 năm hội nhập và phát triển”; Kế hoạch số 37/KH-SNN ngày 07/4/2021 Tổ chức gian hàng Nông nghiệp tham gia Hội chợ Công thương “Bà Rịa – Vũng Tàu, 30 năm hội nhập và phát triển”, Công văn số 1415/SNN-PTNT ngày 07/5/2021; Công văn số 1519/SNN-PTNT ngày 14/5/2021 về việc công tác chuẩn bị triển khai thực hiện và phân giao nhiệm vụ tổ chức gian hàng trưng bày của ngành nông nghiệp tham gia Hội chợ Công Thương.

Tuy nhiên, do tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp, ngày 06/7/2021, Ban tổ chức các hoạt động kỷ niệm 30 năm ngày thành lập tỉnh đã ban hành Thông báo Kết luận số 04-TB/BCĐ tại cuộc họp ngày 01/7/2021. Theo đó, đồng ý chủ trương không tổ chức Hội chợ Công Thương Bà Rịa - Vũng Tàu, 30 năm hội nhập và phát triển”.

Chi cục xin trân trọng thông báo.

Nguyễn Bình