Thông báo: Việc triển khai thử nghiệm phần mềm để kiểm soát lái xe và người đi cùng trên xe ô tô vận tải hàng hoá bằng mã QRCode của C06 thay cho mã QRCode của ngành GTVT

29/09/2021 - 08:13

Thực hiện chỉ đạo của Tổng cục Đường bộ Việt Nam tại Văn bản số 6850/TCĐBVN-VT ngày 24/9/2021 triển khai thử nghiệm phần mềm để kiểm soát lái xe và người đi cùng trên xe ô tô vận tải hàng hoá bằng mã QRCode của Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (sau đây gọi tắt là C06) thay cho mã QRCode của ngành GTVT.

1. UBND các huyện, thị xã , thành phố, Hiệp hội vận tải tỉnh.

Để bảo đảm công tác triển khai, vận hành thử nghiệm phần mềm đáp ứng các yêu cầu về nghiệp vụ cũng như hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho Doanh nghiệp kinh doanh vận tải, vận chuyển hàng hóa gắn với công tác phòng, chống dịch trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, Sở Giao thông vận tải  đề nghị Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, Hiệp hội vận tải tỉnh thông báo đến các đơn vị kinh doanh vận tải những nội dung sau:

 Phần mềm để kiểm soát lái xe và người đi cùng trên xe ô tô vận tải hàng hoá bằng mã QRCode của C06 kê khai thông tin giấy nhận diện cho phương tiện vận chuyển hàng hóa phục vụ phòng chống, dịch bệnh Covid-19 sẽ triển khai thử nghiệm thay cho mã QRCode của ngành GTVT kể từ 18h00 ngày 24/9/2021, tại địa chỉ http://suckhoe.dancuquocgia.gov.vn. Trong thời gian triển khai thử nghiệm, đơn vị vận tải, người trên xe ô tô vận tải hàng hoá có thể thực hiện kê khai thông tin trên phần mềm của Cục C06 tại địa chỉ   http://suckhoe.dancuquocgia.gov.vn hoặc trên phần mềm của Tổng cục ĐBVN tại địa chỉ https://vantai.drvn.gov.vn, việc kê khai thông tin để nhận Giấy nhận diện phương tiện thông qua mã QR Code được thực hiện tự động trên phần mềm (không qua phê duyệt của Sở GTVT).

Khi sử dụng phần mềm của C06, người trên xe ô tô vận tải hàng hoá sẽ thực hiện việc kê khai thông tin, phần mềm sẽ tạo ra mã QRCode, lái xe (là người đại diện của đơn vị vận tải) có trách nhiệm in mã QRCode của mình ra khổ giấy A5 và dán trên kính xe phía trước, kính hai bên thành xe (để thay thế cho Giấy nhận diện phương tiện có mã QRCode trên phần mềm của Tổng cục ĐBVN). Mỗi người trên phương tiện sẽ có 01 mã QRCode cố định được tạo ra ở lần kê khai đầu tiên; khi đổi xe khác, chỉ cần truy cập vào phần mềm để cập nhật lại thông tin về phương tiện và thông tin khác nếu có thay đổi, lấy mã QRCode đã in dán lên xe mới trước khi điều khiển phương tiện để vận chuyển hàng hoá.

Lưu ý: Hướng dẫn này chỉ áp dụng đối với xe ô tô vận tải hàng hoá và không áp dụng đối với xe ô tô chở người (xe con, xe khách, xe máy).

2. Đề nghị Công an tỉnh

- Thông tin đến các chốt kiểm tra phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh về việc triển khai thử nghiệm mã QRCode trên phần mềm của C06 đối với người trên xe ô tô vận tải hàng hoá.

- Đảm bảo hoạt động vận chuyển hàng hoá được thông suốt, an toàn và không gây ùn tắc giao thông đối với hoạt động vận tải bằng xe ô tô trong thời gian phòng, chống dịch Covid-19.

3. Các đơn vị vận tải.

          Nghiên cứu, triển khai ứng dụng phần mềm trên.

Trân trọng./.

Kim Khánh