Thông báo số điện thoại đường dây nóng tiếp nhận và xử lý các kiến nghị liên quan đến Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ.

11/10/2021 - 10:04

Nhằm kịp thời tiếp nhận, xử lý phản ánh của tổ chức và công dân về những khó khăn, vướng mắc liên quan đến Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19. Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản xin thông báo tới các tổ chức hiệp, hội, doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm sản và thủy sản trên địa tỉnh danh sách đường dây nóng trực 24/24 như sau:

TT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

I

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội

1

Ông Trần Quốc Khánh

Phó Giám đốc Sở LĐTBXH

0909717647

2

Bà Đinh Thị Trúc My

Phó Giám đốc Sở LĐTBXH

0848230973.

II

Phòng Lao động – TBXH các huyện, thị xã, thành phố

1

Bà Ngô Thị Tuyết Linh

Phó TP.LĐTBXH

huyện Long Điền

0907.122.898

2

Ông Tống Thế Tuyên

Phó TP.LĐTBXH

huyện Côn Đảo

0915.006.887

3

Ông Nguyễn Khoa Hùng

Phó TP.LĐTBXH

huyện Châu Đức

0983.202.345

4

Bà Nguyễn Thị Nga

Trưởng phòng LĐTBXH

TP Vũng Tàu

0919.040.712

5

Bà Dương Thị Bích Liễu

Phó TP. LĐTBXH

huyện Đất Đỏ

0903.083.557

6

Bà Nguyễn Thị Bảo Như

Phó TP. LĐTBXH

TP Bà Rịa

0939.064.061

7

Bà Trần Thị Lệ

Phó TP LĐTBXH

Thị xã Phú Mỹ

0918.190.575

8

Ông Nguyễn Văn Thảo

Trưởng phòng LĐTBXH

Huyện Xuyên Mộc

0918.034.541

Nguyễn Bình