Một số quy định về quản lý người điều khiển phương tiện vận tải hàng hóa xuất khẩu, nguyên liệu sản xuất từ các địa phương đang có dịch Covid-19 đến Cửa khẩu Lào Cai và đến các nhà máy trong Khu công nghiệp Tằng Loỏng

04/06/2021 - 14:04

Trước diễn biến phức tạp, khó lường của dịch Covid-19, trong khi đó, lượng hàng hóa, đặc biệt mặt hàng trái cây, nguyên liệu phục vụ sản xuất từ các địa phương đang có dịch xuất khẩu qua Cửa khẩu quốc tế Lào Cai và đến Khu công nghiệp Tằng Loỏng hàng ngày là rất lớn. Để thực hiện tốt mục tiêu kép theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ vừa đảm bảo thực hiện có hiệu quả công tác phòng chống dịch, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho xuất khẩu nông sản, đặc biệt các loại trái cây có tính thời vụ, vận chuyển nguyên liệu cho các nhà máy sản xuất công nghiệp. Ngày 21/5/2021UBND tỉnh Lào Cai đã ban hành Phương án số 242 /PA-BCĐ về quản lý người điều khiển phương tiện vận tải hàng hóa xuất khẩu, nguyên liệu sản xuất từ các địa phương đang có dịch Covid-19 đến Cửa khẩu Lào Cai và đến các nhà máy trong Khu công nghiệp Tằng Loỏng;

Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản xin thông báo một số nội dung liên quan đến công tác quản lý người điều khiển phương tiện vận tải hàng hóa xuất khẩu, nguyên liệu sản xuất từ các địa phương đang có dịch Covid-19 đến Cửa khẩu Lào Cai và đến các nhà máy trong Khu công nghiệp Tằng Loỏng cho các doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất kinh doanh nông lâm sản và thủy sản trên địa bàn tỉnh biết để có kế hoạch sản xuất, vận chuyển hàng hóa:

Bắt đầu từ từ 0h00’ ngày 22/5/2021 đến khi tình hình dịch bệnh tại các tỉnh, thành được khống chế hoặc có thông báo của UBND tỉnh Lào Cai, người điều khiển phương tiện và người đi theo phương tiện vận chuyển hàng hóa, nguyên liệu sản xuất đi từ vùng đang có dịch bệnh Covid-19 đến cửa khẩu quốc tế Lào Cai để xuất khẩu hàng hóa và đến các nhà máy trong Khu công nghiệp Tằng Loỏng, huyện Bảo Thắng, bắt buộc thực hiện các nội dung như sau:

1. Người điều khiển phương tiện vận chuyển hàng hóa, nguyên liệu sản xuất đi từ vùng có dịch đến cửa khẩu quốc tế Lào Cai để xuất khẩu hàng hóa và đến các nhà máy trong Khu công nghiệp Tằng Loỏng được thực hiện theo 2 phương án: (1) Đổi lái xe trước khi qua chốt kiểm dịch; (2) Tets nhanh Covid – 19, kết quả âm tính thì tiếp tục điều khiển phương tiện chở hàng hóa đến cửa khẩu hoặc đến Khu công nghiệp Tằng Loỏng đồng thời phải thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch trong quá trình di chuyển, hoạt động tại Lào Cai.

2. Đối với trường hợp đổi lái xe: Lái xe vận chuyển hàng hóa từ các địa phương có dịch sẽ được đổi bằng lái xe của Lào Cai tiếp tục điều khiển phương tiện đến cửa khẩu hoặc đến Khu công nghiệp Tằng Loỏng.

- Lái xe vận chuyển hàng hóa xuất khẩu thực hiện đổi lái xe tại Trạm dừng nghỉ Km 237 đường cao tốc Nội Bài – Lào Cai.

- Lái xe vận chuyển nguyên liệu vào Khu công nghiệp Tằng Loỏng thực hiện đổi lái xe tại nút xuống Xuân Giao (IC17).

Trong thời gian chờ nhận lại xe, lái xe phải ở trong khu vực riêng, thực hiện tốt các biện pháp phòng dịch.

3. Tets nhanh covid – 19, được thực hiện tại trạm dừng nghỉ Km 237 đường cao tốc Nội Bài – Lào Cai.

- Trường hợp kết quả âm tính, lái xe tiếp tục điều khiển phương tiện vận chuyển hàng hóa lên cửa khẩu hoặc vào Khu công nghiệp Tằng Loỏng. Khi đến cửa khẩu thực hiện theo quản lý, điều tiết để đảm bảo công tác phòng chống dịch tại cửa khẩu và thứ tự ưu tiên xuất khẩu hàng hóa (ưu tiên xuất khẩu các mặt hàng nông sản, đặc biệt là trái cây). Khi vào các nhà máy trong Khu công nghiệp Tằng Loỏng yêu cầu các nhà máy ưu tiên xếp dỡ hàng hóa để các phương tiện có thể trở về trong ngày, bố trí khu vực riêng cho lái xe và người theo xe, đảm bảo tốt công tác phòng chống dịch.

- Trường hợp kết quả dương tính lái xe phải vào khu cách ly và tiếp tục xét nghiệp PCR, trong thời gian chờ kết quả cho phép đổi lái xe của Lào Cai và đồng thời thực hiện khử khuẩn xe, hàng hóa.

Chi cục xin trân trọng thông báo.

Kim Khánh