THÔNG BÁO: TẠM HOÃN TỔ CHỨC DIỄN ĐÀN SẢN PHẨM OCOP ĐỒNG THÁP VÀ CÁC TỈNH ĐBSCL NĂM 2021 “LIÊN KẾT CÙNG PHÁT TRIỂN”.

25/11/2021 - 14:31

Căn cứ Công văn số 4385/SNN-QLCL ngày 12/11/2021 của Sở Nông nghiệp và PTNT về việc mời đăng ký tham gia gian hàng trưng bày, giới thiệu sản phẩm tại Diễn đàn Sản phẩm OCOP Đồng Tháp và các tỉnh ĐBSCL năm 2021 “Liên kết cùng phát triển”.

Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản xin thông báo: Tạm hoãn tổ chức Diễn đàn sản phẩm OCOP Đồng Tháp và các tỉnh ĐBSCL năm 2021 “Liên kết cùng phát triển”, dự kiến diễn ra từ ngày 30/11-05/12/2021 tại Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể dục Thể thao tỉnh Đồng Tháp do ảnh hưởng của dịch COVID-19, theo Công văn số 1083/UBND-KT ngày 19/11/2021 của UBND tỉnh Đồng Tháp

Chi cục xin trân trọng thông báo./.

Nguyễn Bình