Thông báo quy trình điều tiết đối với phương tiện vận tải xuất cảnh qua cửa khẩu Quốc tế Thanh Thủy.

12/11/2021 - 14:54

Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản xin thông báo đến các doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm sản và thủy sản trên địa bàn tỉnh biết để thực hiện và có kế hoạch vận chuyển hàng hóa cho phù hợp, cục thể như sau:

Ngày 28/10/2021 Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Hà Giang ban hành Thông báo số 264/TB-BQLKKT về Quy trình điều tiết đối với phương tiện vận tải xuất cảnh qua cửa khẩu Quốc tế Thanh Thủy (áp dụng từ ngày 01/11/2021 cho đến khi có thông báo mới). Theo nội dung văn bản, quy định về khung thời gia điều tiết phương tiện xuất cảnh như sau: Buổi sáng, thực hiện thủ tục xuất cảnh theo số thẻ, phiếu thứ tự đối với các phương tiện vận tải của Việt Nam xuất cảnh; buổi chiều, thực hiện thủ tục xuất cảnh theo thứ tự đối với các phương tiện vận tải Trung Quốc xuất cảnh.

Đối với danh mục hàng hóa ưu tiên xuất khẩu trong ngày gồm hàng hóa nông sản, hoa, củ, quả, thủy, hải sản tươi sống do trong nước sản xuất, được vận chuyển bằng phương tiện không có thiết bị bảo quản làm mát chuyên dụng, thực hiện theo Công văn số 198/UBND-KTTH, ngày 22/1/2018 của UBND tỉnh Hà Giang về việc điều tiết hàng hóa xuất nhập khẩu qua cửa khẩu quốc tế Thanh Thủy.

Đối với phương tiện vận chuyển hàng hóa ưu tiên xuất khẩu, giải quyết các giờ trong ngày, tối đa không quá 25% trên tổng số lượng phương tiện xuất cảnh của ngày hôm trước. Đối với hàng tạm nhập tái xuất, làm thủ tục xuất cảnh tối đa không quá 15% tổng số lượng phương tiện xuất cảnh của ngày hôm trước. Đối với xe thùng rỗng của Việt Nam làm thủ tục xuất cảnh, cứ 1 xe thùng rỗng xuất cảnh thì điều tiết 3 xe các loại xuất cảnh. Đối với phương tiện vận tải của Trung Quốc sang trả hàng trong khu vực giám sát (khi trả hàng xong về bằng xe thùng rỗng), quy định cứ 3 xe các loại xuất cảnh thì điều tiết 1 xe thùng rỗng xuất cảnh. Tỷ lệ điều tiết còn lại dành cho các phương tiện vận tải hàng hóa khác và thực hiện theo quy định.

Về các trường hợp đặc biệt, trường hợp phương tiện vận tải đến lượt xuất cảnh, nhưng vì lý do nào đó chưa xuất cảnh, thì bộ phận Biên phòng tại nơi làm thủ tục kiểm tra, kiểm soát, giám sát liên ngành giải quyết cho phương tiện có số thứ tự tiếp theo xuất cảnh; khi nào phương tiện đó có nhu cầu xuất cảnh tiếp, thì chủ phương tiện đến nơi làm thủ tục kiểm tra, kiểm soát, giám sát liên ngành để làm thủ tục cho phương tiện đó được xuất cảnh; đối với các phương tiện đã làm thủ tục xuất cảnh (xe đã vào bãi kiểm hóa) nhưng không kịp xuất cảnh trong ngày, các lực lượng chức năng tại cửa khẩu sắp xếp cho phương tiện đó được xuất cảnh vào đầu giờ làm việc của ngày hôm sau theo thứ tự đến trước, đi trước.

Trường hợp đối với phương tiện vận tải chở hàng cần xuất cảnh trong ngày theo yêu cầu của chủ hàng bên Trung Quốc, chủ hàng Việt Nam yêu cầu chủ hàng bên Trung Quốc đề nghị Ban quản lý Khu hợp tác kinh tế biên giới Malypho gửi hàm thư sang cho Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Hà Giang. Nội dung hàm thư nêu rõ lý do, ghi rõ tên chủng loại hàng hóa, số lượng hàng, danh sách biển kiểm soát của phương tiện chở hàng, làm căn cứ xem xét giải quyết.

Đối với xe bị hỏng thiết bị bảo quản lạnh, doanh nghiệp phải chủ động sửa chữa, khắc phục; đổi đầu xe kéo hoặc gọi xe Trung Quốc sang để chuyển tải hàng hóa. Đồng thời, thông báo cho các lực lượng chức năng tại cửa khẩu phối hợp giải quyết.

Chi cục xin trân trọng thông báo./.

(Xem chi tiết Thông báo số 264/TB-BQLKKT TẠI ĐÂY.)

Nguyễn Bình