THÔNG BÁO: CÁC CHÍNH SÁCH AN SINH XÃ HỘI CHO NGƯỜI DÂN

30/08/2021 - 09:29

Thực hiện các Thông báo số 644-TB/TU, ngày 25/8/2021 và số 641- TB/TU, ngày 24/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh, trong đó có nội dung chỉ đạo Đảng đoàn Hội đồng nhân dân tỉnh, Ban cán sự đảng UBND tỉnh xem xét, ban hành chính sách hỗ trợ cho người dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19.

- Miễn học phí cho cho trẻ mầm non và học sinh phổ thông trong học kỳ I năm học 2021 - 2022 trên địa bàn tỉnh.

- Hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 và người dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đang ở các địa phương thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

-  Hỗ trợ cho lực lượng tuyến trước, đội ngũ y, bác sỹ, nhân viên điều dưỡng y tế tại các cơ sở điều trị,...

-   Hỗ trợ nâng cao chất lượng suất ăn cho bệnh nhân nhiễm Covid-19.

- Thực hiện việc hỗ trợ gạo theo Quyết định số 1415/QĐ-TTg ngày 20/8/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc xuất cấp gạo từ nguồn quỹ dự trữ quốc gia cho các tỉnh, thành phố đễ hỗ trợ cho người dân gặp khó khăn do dịch bệnh Covid trên địa bàn tỉnh kịp thời theo đúng quy định.

 

NGUYỄN BÌNH