Thông báo: Sáng 10/9, Cục Thuế tỉnh tổ chức hội nghị, đối thoại trực tuyến .

31/08/2021 - 08:47

Nhằm hỗ trợ, giải đáp vướng mắc về thuế, thủ tục hành chính thuế cho người nộp thuế (NNT) trên địa bàn tỉnh, từ 8 giờ -11g30 ngày 10/9, Cục Thuế tỉnh tổ chức hội nghị đối thoại, hỗ trợ trực tuyến trên trang thông tin điện tử (website) của Cục Thuế tại địa chỉ http://brvt.gdt.gov.vn/wps/portal

Tại buổi hỗ trợ trực tuyến, người nộp thuế truy cập vào website Cục Thuế để gửi câu hỏi liên quan đến chính sách thuế, thủ tục hành chính thuế và được Cục Thuế trả lời trực tuyến trên website.

Người nộp thuế gửi câu hỏi, vướng mắc, kiến nghị theo mẫu tại đường dẫn https://forms.gle/hnJXYYe2REgTjwSbA để Cục Thuế tổng hợp  trước hoặc gửi câu hỏi ngay tại buổi tổ chức hội nghị đối thoại trực tuyến trên website Cục Thuế.

Giao diện truy cập buổi hội nghị đối thoại trực tuyến trên website Cục Thuế chỉ được mở để người nộp thuế gửi câu hỏi và nhận câu trả lời bắt đầu từ 08h00 ngày 10/9 và được đóng vào 11h30 cùng ngày. Nội dung trả lời các câu hỏi của người nộp thuế gửi trước qua đường dẫn trên hoặc gửi tại hội nghị trực tuyến sẽ được Cục Thuế đăng tải trên website Cục Thuế trong và sau khi hội nghị kết thúc để người nộp thuế dễ dàng tra cứu, tham khảo.

Nguyễn Bình