Trung Quốc tạm dừng nhập khẩu mặt hàng Thanh Long của Việt nam qua cửa khẩu Đông Hưng.

20/09/2021 - 09:47

Theo thông tin từ Sở Công Thương tỉnh Quảng Ninh tại công văn 3116/SCT-XNK ngày 15/9/2021 về việc phía Trung Quốc tạm dừng nhập khẩu mặt hàng Thanh Long của Việt Nam qua cửa khẩu Đông Hưng, theo đó:

Thành phố Đông Hưng (Trung Quốc) tạm dừng nhập khẩu đối với mặt hàng Thanh Long của Việt Nam 07 ngày, từ 07h00’ 15/9/2021 - 23h00’ ngày 21/9/2021 (giờ Việt Nam) do phát hiện các lô hàng Thanh Long nhập khẩu từ Việt Nam qua cửa khẩu cầu Bắc Luân II và Lối mở biên giới Km3+4, phường Hải Yên dương tính với Virus Sars-Covi-2. Sau 23h00’ ngày 21/9/2021, hàng Thanh Long sẽ tự động được thông quan.

Tuy nhiên, nếu cơ quan phòng chống dịch Covid-19 thành phố Đông Hưng (Trung Quốc) phát hiện mặt hàng Thanh Long hoặc các mặt hàng khác nhập khẩu từ Việt Nam dương tính với Virus Sars-CoV-2 thì phía thành phố Đông Hưng (Trung Quốc) sẽ gia hạn thời gian tạm dừng nhập khẩu thêm 01 tuần đối với sản phẩm đó. Kết thúc thời gian tạm dừng sẽ tự động khôi phục hoạt động thông quan. Nếu mặt hàng nào qua xét nghiệm Virus Sas-CoV-2 bằng phương pháp PCR cho kết quả dương tính với Virus Sars-Covi-2 từ 03 lần trở lên sẽ gia hạn thời gian tạm dừng nhập khẩu lên 04 tuần, kết thúc thời gian tạm dừng sẽ tự động khôi phục thông quan.

Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thông tin đến các cơ quan, đơn vị biết, phối hợp thông báo tới các doanh nghiệp sản xuất, hoạt động kinh doanh xuất khẩu trên địa bàn biết, thực hiện đúng các biện pháp phòng chống dịch Covid-19; đồng thời xây dựng phương án để đảm bảo các yêu cầu về công tác an toàn, vệ sinh phòng dịch khi đưa hàng hoa quả, đặc biệt là quả Thanh Long ra các tỉnh biên giới để xuất khẩu tránh ảnh hưởng đến hoạt động của bản thân doanh nghiệp, hợp tác xã, cũng như ảnh hưởng đến việc hoạt động của các nhóm hàng nông sản, hoa quả, thuỷ sản khác.

Nguyễn Bình