THÔNG BÁO: CÁC QUY ĐỊNH TRONG VIỆC XUẤT KHẨU HÀNG HOÁ ĐI THỊ TRƯỜNG TRUNG QUỐC QUA CỬA KHẨU TÂN THANH, TỈNH LẠNG SƠN.

25/11/2021 - 14:29

Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản xin thông báo đến các doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm sản và thủy sản trên địa bàn tỉnh biết thông tin các quy định trong việc xuất khẩu hàng hoá đi thị trường Trung Quốc qua cửa khẩu Tân Thanh, tỉnh Lạng Sơn để chủ động trong quá trình sản xuất, kế hoạch sản xuất hàng hóa, như sau:

1. Tất cả các lái xe khi đưa phương tiện vận tải vào khu phi thuế quan phải cài đặt ứng dụng “PC-Covid” nhằm phục vụ công tác kiểm tra, kiểm soát phòng chống dịch Covid-19.

2. Đối với các lái xe điều khiển phương tiện vào khu vực bến xe Bảo Nguyên, yêu cầu phải tiêm đủ 02 mũi vắc-xin phòng Covid.

3. Đối với các lái xe chưa tiêm hoặc mới tiêm 01 mũi vắc-xin phòng Covid sẽ được bố trí ở lại khu tập trung Dragon tại khu vực cửa khẩu.

Chi cục xin trân trọng thông báo./.

NGUYỄN BÌNH