Thông báo: Công bố đóng Cảng cá phưòng 6, thành phố Vũng Tàu

11/11/2021 - 13:46

UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định Quyết định sô 3820/QĐ-UBND công bố đóng Cảng cá phường 6 (Công ty TNHH Bạch Đằng), tại 413/6 Trần Phú, phường 6, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Lý do đóng cảng cá vì không còn đáp ứng các tiêu chí cảng cá loại II theo quy định tại điếm b, c, d, đ, e khoản 2 Điều 78 Luật Thủy sản 2017, cụ thể: không đáp ứng tiêu chí về các trang thiết bị chủ yếu phục vụ cho bốc dỡ hàng hóa của cảng được cơ giới hóa tối thiếu 70%; có diện tích vùng nước cảng tối thiểu từ 10 ha trở lên; có diện tích vùng đất cảng từ 2,5 ha trở lên; không đáp ứng tiêu chí về lượng hàng thủy sản qua cảng từ 15.000 tấn/ năm trở lên và một số điều kiện khác theo quy định hiện hành.

Thời gian bắt đầu đóng cảng kể từ ngày 10/11/2021. Theo đó, Quyết định số 1098/QĐ-UBND ngày 30 tháng 5 năm 2014 của ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc công bố mở cảng cá phường 6 sẽ hết hiệu lực thi hành kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành.

            Kim Khánh