Thông tin các cơ chế quản lý hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đối với một số mặt hàng nông, thủy sản theo Hiệp định EVFTA.

27/07/2020 - 07:51

Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản xin thông báo  tới các doanh nghiệp xuất nhập khẩu nông lâm sản và thủy sản tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu những thông tin các cơ chế quản lý hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đối với một số mặt hàng nông, thủy sản theo Hiệp định EVFTA như sau:

Để góp phần giúp các doanh nghiệp nắm bắt và tận dụng hiệu quả các cơ hội mang lại từ Hiệp định EVFTA. Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản kính đề nghị: Hội nghề cá tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu; Chi hội Chế biến thủy sản phối hợp cùng với đơn vị thông báo cho doanh nghiệp xuất nhập khẩu nông lâm sản và thủy sản tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu  biết và truy cập nội dung về cơ chế quản lý hạn ngạch thuế quan nhập khẩu của EU đối với một số mặt hàng nông, thủy sản theo Hiệp định EVFTA cũng như các thông tin liên quan khác trên các trang thông tin điện tử:

1. Quy định của EU về quản lý và phân bổ hạn ngạch thuế quan đối với mặt hàng gạo trong khuon khổ Hiệp định EVFTA:

http://evfta.moit.gov.vn/default.aspx?page=news&do=detail&id=ed716078-768e-4eab-b001-608f181df0c0

2. Quy định của EU về quản lý và phân bổ hạn ngạch thuế quan đối với các mặt hàng nông sản khác (trừ gạo) trong Hiệp định EVFTA:

http://evfta.moit.gov.vn/default.aspx?page=news&do=detail&category_id=13caec66-a1f8-4b9c-9066-b25657f4d36d&id=db0b6331-5be1-4348-9ae2-6e04f33646b8

3. Các quy định và thông tin liên qua  khác trong Hiệp định EVFTA:

http://evfta.moit.gov.vn/

Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị Quý doanh nghiệp thông tin về Sở Công Thương tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu để kịp thời báo cáo Cục Xuất nhập khẩu Bộ Công Thương phối hợp với các cơ quan hữu quan nhằm thống nhất phương án xử lý phù hợp.

            Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản xin trân trọng thông báo./.

Ngọc Hiền