7 thủ tục hành chính cấp tỉnh thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện mô hình hẹn giờ

06/05/2020 - 10:33

UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 814/QĐ-UBND ngày 14/4/2020 về việc công bố danh mục tên các thủ tục hành chính cấp tỉnh thực hiện mô hình hẹn giờ hướng dẫn kê khai, tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thủ tục hành chính tại nhà qua hệ thống bưu chính công ích trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

Theo đó, 7 thủ tục hành chính cấp tỉnh thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện mô hình hẹn giờ cụ thể như sau: (1) thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón; (2) thủ tục cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản; (3) thủ tục cấp, cấp lại giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện nuôi trồng thủy sản (theo yêu cầu); (4) thủ tục phê duyệt phương án khai thác động vật rừng thông thường từ tự nhiên; (5) thủ tục cấp lại giấy phép khai thác cho các hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi trong trường hợp tên chủ giấy phép đã được cấp bị thay đổi do chuyển nhượng, sáp nhập, chia tách, cơ cấu lại tổ chức thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh; (6) đăng ký mã số cơ sở nuôi, trồng các loại động vật rừng, thực vật rừng nguy cấp, quý, hiếm nhóm II và động vật, thực vật hoang dã nguy cấp thuộc phụ lục II, III Cites; (7) thủ tục cấp lại giấy phép khai thác cho các hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi trong trường hợp bị mất, bị rách, hư hỏng thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh

Thời gian triển khai từ tháng 7/2020.

Việc triển khai mô hình hẹn giờ hướng dẫn kê khai, tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thủ tục hành chính (TTHC) tại nhà trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã được Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 184/KH-UBND ngày 26 tháng 12 năm 2019 nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của các cấp chính quyền, cải thiện cách thức thực hiện, đổi mới phương thức phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước trong việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích cho tổ chức, cá nhân; nhằm tiết kiệm chi phí, thời gian và tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân trong quá trình thực hiện các TTHC theo quy định; giảm áp lực cho Trung tâm hành chính công cấp tỉnh, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện trong việc tiếp nhận và trả kết quả TTHC.

Ngọc Hiền