Thông báo áp thuế chống bán phá giá lên sản phẩm gỗ dán xuất xứ từ Việt Nam

26/06/2020 - 15:17

Ngày 16/6/2020 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nhận được Công văn số 452/CBTTNS-CS ngày 12/6/2020 của Cục Chế biến và Phát triển thị trường nông sản – Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc áp thuế chống bán phá giá lên sản phẩm gỗ dán xuất xứ từ Việt Nam. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thông tin khuyến cáo kịp thời tới các doanh nghiệp, đơn vị sản xuất, kinh doanh gỗ trên địa bàn để có các giải pháp trong hoạt động kinh doanh, xuất khẩu đồng thời phối hợp với các cơ quan chức năng liên ngành, cung cấp kịp thời các thông tin, nội dung liên quan trong quá trình điều tra, tìm giải pháp khắc phục:

1.      Nhập khẩu gỗ dán vào thị trường Hàn Quốc:

            - Tại Thông báo số 2020-14 của Bộ Kinh tế và Tài chính Hàn Quốc thông báo quyết định áp thuế chống bán phá giá lên sản phẩm gỗ dán có xuất xứ từ Việt Nam trên cơ sở kết quả điều tra từ ngày 03/12/2019 phù hợp với Luật Hải quan Hàn Quốc, đặc điểm áp dụng như sau:

            - Nước cung cấp sản phẩm: Việt Nam.

            - Sản phẩm áp dụng tạm thời thuế chống bán phá giá: Gỗ dán với một hoặc nhiều lớp, độ dày không nhỏ hơn 6mm.

         Mã số thuế phân loại: HSK 441231.4011, 441231.4019, 441231.4021,

441231.4029,

441231.5010,

441231.5090,

441231.6010,

441231.7010,

441231.7090,

441233.4010,

441233.4020,

441233.5000,

441233.6000,

441233.7000,

441234.4010,

441234.4020,

441234.5000,

441234.6000,

441234.7000,

441239.9000,

441299.4100,

441299.5100,

441299.6100,

441299.9100.

 

 

 

 

-  Các doanh nghiệp cung cấp sản phẩm bị áp thuế bán chống phá giá và mức áp thuế:

TT

Tên doanh nghiệp

Mức áp thuế chống bán phá giá (%)

1

SAVICO.LTD

10,65

2

Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Thanh Hùng

10,27

3

Công ty Junma Phú Thọ

10,55

4

Công ty TNHH một thành viên Kiều Thị Junma

10,55

5

Công ty TNHH Gỗ Yên Bái

9,25

6

Công ty TNHH Gỗ Rongjia Việt Nam

9,18

7

Các công ty khác

10,54

            - Thời gian đánh thuế: Từ 29/5/2020 đến 28/9/2020.

            - Các thủ tục hành chính khác: Chi tiết liên quan đến chịu thuế và thu nhập chịu thuế chống bán phá giá tạm thời sẽ được thực thi bởi Đại diện cơ quan Hải quan Hàn Quốc.

            - Các phụ lục được thông tin trên trang www.moef.go.kr

            2. Nhập khẩu ván ép gỗ cứng vào thị trường Hoa Kỳ:

            - Ngày 04/3/2020, Cục Thương mại quốc tế (Bộ Thương mại Hòa Kỳ) đã chấp nhập yêu cầu của Liên minh Thương mại công bằng (nguyên đơn) cho rằng ván ép từ Trung Quốc được lắp ráp tại Việt Nam trước khi nhập khẩu vào Hoa Kỳ dưới dạng ván ép có xuất xứ từ Việt Nam. Nguyên đơn yêu cầu Cục Thương mại quốc tế ban hành phán quyết xác nhận rằng ván ép từ Trung Quốc được lắp ráp tại Việt Nam trước khi nhập khẩu vào Hoa Kỳ nằm trong phạm vi của Luật thuế chống bán phá giá (AD) và Luật thuế đối kháng (CVD) hoặc đưa ra phán quyết sản phẩm ván ép từ Trung Quốc hoàn thành lắp ráp tại Việt Nam đang vi phạm Luật thuế chống bán phá giá (AD) và Luật thuế đối kháng (CVD).

            - Theo quy định 19 CFR 351.225 (c) (2), trong vòng 45 ngày kể từ ngày nhận đơn xin phán quyết vi phạm và Ban Thư ký sẽ đưa ra phán quyết cuối cùng vào ngày 14/4/2020. Tuy nhiên, do sự phức tạp của các vấn đề liên quan đến yêu cầu của nguyên đơn, Ban Thư ký sẽ kéo dài thời gian ban hành phán quyết vi phạm và/hoặc phán quyết chống vi phạm hoặc bắt đầu một xác nhận vi phạm chính thức và/hoặc điều tra chống vi phạm.

            Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xin thông báo./.

 

Đức Thành