Thông báo chương trình xét chọn doanh nghiệp “Xuất khẩu Uy tín” năm 2020

18/03/2021 - 15:18

Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản thông báo đến các doanh nghiệp xuất khẩu trên địa bàn tỉnh biết một số nội dung liên quan đến chương trình xét chọn doanh nghiệp “Xuất khẩu Uy tín” năm 2020 như sau:

Tiêu chí và thủ tục hồ sơ theo Quy chế xét chọn Doanh nghiệp xuất khẩu uy tín (ban hành kèm theo Quyết định số 911/QĐ-BCT ngày 12/4/2019 của Bộ Công Thương). Cụ thể như sau:

1. Về tiêu chí xét chọn

a. Doanh nghiệp xuất khẩu trực tiếp và có lãi trong năm xét chọn.

b. Không vi phạm pháp luật Việt Nam, không bị các đối tác trong và ngoài nước khiếu kiện về thực hiện nghĩa vụ hợp đồng; thực hiện nghiêm túc hợp đồng xuất khẩu.

c. Hoàn thành các nghĩa vụ về thuế đối với Nhà nước.

d. Kim ngạch xuất khẩu trong năm 2020 tối thiểu (theo văn bản số 1271/BCT-XNK ngày 10/3/2021 của Bộ Công Thương) đối với từng nhóm hàng/ mặt hàng.

2. Về hồ sơ đề nghị xét chọn: Doanh nghiệp gửi 2 bộ hồ sơ đăng ký xét chọn qua đường bưu điện đến Bộ Công Thương (xét chọn hồ sơ của các doanh nghiệp trực thuộc Bộ), Hiệp hội ngành hàng (xét chọn hồ sơ của các doanh nghiệp hội viên) hoặc Sở Công Thương (xét chọn hồ sơ của các doanh nghiệp đóng trên địa bàn). Trường hợp doanh nghiệp trực thuộc nhiều cơ quan, tổ chức xét chọn thì chỉ gửi hồ sơ về một trong các cơ quan, tổ chức xét chọn theo quy định.

3. Bộ hồ sơ đăng ký xét chọn bao gồm:

a. Đơn đăng ký Doanh nghiệp xuất khẩu uy tín (theo mẫu đính kèm): 1 bản chính. Trường hợp doanh nghiệp có nhu cầu đăng ký xét chọn nhiều mặt hàng thì Đơn đăng ký của doanh nghiệp phải kê khai cụ thể từng mặt hàng.

b. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp): 1 bản sao có xác nhận và đóng dấu sao y bản chính của doanh nghiệp.

c. Bản sao các bằng khen, giấy chứng nhận về các giải thưởng doanh nghiệp được khen thưởng trong năm trước thời điểm xét chọn.

Thời gian gửi hồ sơ đăng ký xét chọn về Sở Công Thương chậm nhất là ngày 31/03/2020 để Sở Công Thương xét chọn lần 1, tổng hợp gửi Bộ Công Thương xét chọn lần 2. Doanh nghiệp cần thêm thông tin liên quan đến việc xét chọn doanh nghiệp xuất khẩu uy tín năm 2020, xin vui lòng liên hệ: Phòng Quản lý Thương mại – Sở Công Thương. Điện thoại: (0254) 3859648.

Chi cục xin trân trọng thông báo.

Nguyễn Bình